Best wishes for 2022

Beste muziekvrienden,
 
Ook in 2021 werd het culturele leven gedomineerd en grotendeels weggedrukt door het virus waarvan we de naam zo langzamerhand eigenlijk niet meer willen noemen.
We hopen in elk geval dat jullie het jaar in goede gezondheid zijn doorgekomen en dat jullie in 2021 de nodige mooie momenten hebben beleefd.
 
Wij hebben in 2021 als band toch nog enkele mooie optredens kunnen verzorgen; in juni de concertreis naar Magdeburg, in september het tuinconcert in Susteren en in november het optreden in theater Karroessel te Geleen en Auberge de Rousch in Heerlen.
Niet het aantal dat we voor ogen hadden maar we hebben bij alle optredens wel mooie nieuwe herinneringen gemaakt.
 
Voor de overgang van 2021 naar 2022 hebben we een passende nieuwe song in ons repertoire: I’ll Fly Away, die u bij dit bericht kunt openen. Dit is van ons optreden op 6 november 2021 in Theater de Karroessel.
De video, incl. montage, is verzorgd door Patrick Wielders.
 
We zijn benieuwd wat 2022 ons gaat brengen; hopelijk veel gezondheid, geluk, vrijheid en muziek!
We hopen jullie in 2022 weer in goede gezondheid bij onze optredens te mogen ontmoeten!

 

Dear friends,
 
Also in 2021, cultural life was dominated and largely swept away by the virus whose name we no longer want to mention.
In any case, we hope that you have passed the year in good health and that you have experienced many beautiful moments in 2021.
 

As a band, we were still able to give some nice performances in 2021; in June the concert trip to Magdeburg, in September the garden concert in Susteren and in November the performance in theatre Karroessel in Geleen and Auberge de Rousch in Heerlen.
Not the quantity that we had in mind, but we did make some nice new memories at all the performances.
 

For the transition from 2021 to 2022, we have an appropriate new song in our repertoire: I'll Fly Away, which you can open from this message. It is recorded at our performance on 6 November 2021 in Theater de Karroessel.
The video, incl. editing, is by Patrick Wielders.

We are curious what 2022 will bring us all; hopefully a lot of health, happiness, freedom and music!
We hope to see you again in good health at our performances in 2022!